Het Levenstestament

Welke keuzes kunt u nu maken voor straks?

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw toekomst. U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. Uw bankzaken en financiële belangen lopen dan immers gewoon door. In een levenstestament bepaalt u wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Deze persoon of personen zijn de gevolmachigde(n).

Wat gaat de gevolmachtigde voor u doen?

In het levenstestament staan in de meeste gevallen twee volmachten: één voor uw zakelijke/financiële belangen en één voor uw medische/persoonlijke belangen.
Voor het behartigen van uw zakelijke/financiële belangen kunt u denken aan de volgende vragen:

Administratie

 • Wilt u dat de gevolmachtigde uw administratie overneemt als u dat (tijdelijk) niet meer kunt? En mag de gevolmachtigde ook uw bankzaken regelen?
 • Mag de gevolmachtigde alle financiële beslissingen voor u nemen of zijn er zaken die u niet aan de gevolmachtigde wilt overlaten?

Uw huis

 • Mag de gevolmachtigde uw huis verkopen als u daar niet meer kunt blijven wonen. Zo ja, mag de gevolmachtigde zelf uw huis verkopen of in overleg/met toestemming van iemand anders?

Schenken

 • Mag de gevolmachtigde schenkingen doen uit uw vermogen? En zo ja, aan wie mag worden geschonken?

Medische wensen

In het levenstestament kunt u aangeven of u verklaringen heeft opgesteld over medische zaken, zoals bijvoorbeeld een levenswensverklaring, een behandelverbod of een euthanasieverklaring. Heeft u deze verklaringen niet, dan kunt u erover nadenken of u deze wilt opstellen.
In het levenstestament kunt u aangeven of u verklaringen heeft opgesteld over medische zaken, zoals bijvoorbeeld een NPVLevenswensverklaring, niet-behandelverklaring of een euthanasieverklaring. Heeft u deze verklaringen niet, dan kunt u erover nadenken of u deze wilt opstellen.
U kunt in uw levenstestament ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld:

 • heeft u wensen voor uw persoonlijke verzorging?
 • heeft uw specifieke wensen ten aanzien van de plaatsing in een zorginstelling?
 • als u een huisdier heeft, wat zijn dan uw wensen?

Wie wordt uw gevolmachtigde?

Wie wil en kan deze taken het beste voor u uitvoeren? U kunt kiezen voor één gevolmachtigde voor al uw belangen. Het is ook mogelijk om voor uw zakelijke/financiële belangen een andere gevolmachtigde aan te wijzen dan voor uw medische/persoonlijke belangen. Het belangrijkste is dat een gevolmachtigde kiest op basis van vertrouwen.
Aandachtspunten voor het maken van uw keuze kunnen zijn:

 • Wie vertrouwt u uw persoonlijke en/of medische belangen toe?
 • Is deze persoon daartoe bereid en in staat?
 • Heeft u met deze persoon/personen gepraat over uw verwachtingen en wensen?
 • Heeft u nagedacht over een vervanger als iemand die de taak van gevolmachtigde niet kan overnemen of dat niet meer wil?
 • Wilt u uw gevolmachtigde belonen voor zijn werk?

Wanneer moet de volmacht ingaan?

U kunt ervoor kiezen om de volmacht direct na ondertekening bij de notaris in te laten gaan. Een andere denkbare variant is dat de volmacht pas ingaat na de afgifte van een medische verklaring, waaruit blijkt dat u niet (meer) in staat bent uw belangen te behartigen. Het levenstestament in combinatie met de medische verklaring stelt de gevolmachtigde vervolgens in staat om namens u op te treden.

Werker Notariaat

Het opstellen van een levenstestament is maatwerk, zodat wij nog niet kunnen aangeven wat de kosten voor het opstellen zullen zijn. Een indicatie van de kosten kan worden gegeven na afloop van een bespreking. Mocht u besluiten niet over te gaan tot het opstellen van een levenstestament dan zijn aan een informatief gesprek geen kosten verbonden.
Mocht u willen overgaan tot het bespreken en eventueel opstellen van een levenstestament, dan ontvangen wij u graag voor een vrijblijvende nadere toelichting op hetgeen in deze flyer is opgenomen. Als u een bespreking in uw eigen omgeving zou willen voeren, dan is het veelal mogelijk een afspraak aan huis te maken.
U kunt telefonisch een afspraak maken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 – 17:00 uur via
070-2197878, of via onderstaande link.